Afdrukken

Kosten

Elke Nederlander met een zorgverzekering heeft in 2019 recht op drie kalender uren dieetbehandeling uit het basispakket. Dit houdt in dat u de 3 uren over meerdere consulten per jaar kan verdelen, afhankelijk van uw behoefte en vraag. Aangezien de dieetbehandeling in het basispakket is opgenomen valt het onder het eigen risico.

Sommige aanvullende pakketten bevatten extra behandeluren waardoor u meer consulten vergoed kunt krijgen. Raadpleeg voor de voorwaarden uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Eigen kosten
Mocht u al uw uren gebruikt hebben en wilt u nog verdere begeleiding dan komt dat voor eigen rekening. De tarieven die ik gebruik zijn gebaseerd op de tarieven van de zorgverzekeraars. De kosten per consult van 1 uur zijn € 60,00, en kosten per consult van 15 minuten zijn € 15,00.

Verwijsbrief
Sinds 2011 zijn diëtisten vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft van uw huisarts/ specialist om naar een diëtist te gaan. Het is voor enkele zorgverzekeraars echter nog wel nodig om een verwijsbrief te krijgen. Wanneer u een afspraak maakt zonder verwijzing zal ik altijd even nagaan of u inderdaad zonder verwijsbrief kunt komen.