Afdrukken

Het basispakket

Vanaf 1 januari 2013 zit de diëtist weer in het basispakket. Dit betekent dat iedere zorgverzekerde recht heeft op drie uur dieetvergoeding per jaar.