Afdrukken

Wat doet de diëtist

blueberries11Ik begeleid mensen met gezondheidsklachten, ziekten en mensen met allerlei uiteenlopende vragen over voeding.
De afgelopen jaren heb ik mij o.a. bijgeschoold in diabetes mellitus, koolhydraatbeperkte voeding, coaching en ben ik FODMAP-expert (eliminatiedieet bij prikkelbaardarmsyndroom).

Voorbeelden van ziektebeelden waarmee ik mensen begeleid:
- diabetes mellitus type I en II
- hoge bloeddruk
- hoog cholesterol
- maag- darmklachten (bv. prikkelbaar darmsyndroom, Ziekte van Crohn)
- begeleiding bij het FODMAP-arme dieet bij PDS
- voedselintoleranties
- overgewicht
- ondergewicht
- COPD

Ook kan ik als diëtist berekenen of iemand voldoende voedingsstoffen, vitamines en mineralen binnenkrijgt en begeleid ik mensen die een gezonder voedingspatroon en leefstijl willen.

Kortom, voor veel voedingsgerelateerde vragen kunt u bij mij terecht!

Maaltijdvervangers
Wil het afvallen niet lukken, of wilt u een extra handvat om wat sneller de eerste kilo’s kwijt te raken, dan kan ik u begeleiden met het gebruik van maaltijdvervangers genaamd BiaMed, waarvoor ik een speciale cursus heb gevolgd. Voor meer informatie hierover zie: ’BIAmed’.

Privacyverklaring Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 Waarom is dat nodig?
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0636164667 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Klachtenprocedure
Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht wil helder zijn over de behandeling van klachten. Daarom staat deze procedure op de website en wordt in onze algemene voorwaarden naar deze procedure verwezen. De “Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen van Zorg” (Wkkgz) geeft aan paramedische beroepsbeoefenaren de verplichting om een regeling te hebben voor het melden van klachten en voor een onafhankelijke afhandeling. Een landelijk regeling hiervoor is opgesteld door de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht conformeert zich aan deze landelijke regeling. De landelijke regeling voorziet in een meldpunt voor klachten en een onafhankelijke commissie die bindende uitspraken kan doen over klachten.

Een klacht
Een klacht is een uiting van onvrede over de organisatie van de praktijk, de bejegening of behandeling van de cliënt door de diëtist of door een persoon die namens de diëtist betrokken is bij de contacten met de cliënt.

Een klager kan ieder zijn die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een diëtist van Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht. Ook de volgende personen kunnen als klager optreden:

-       de vertegenwoordiger die door de patiënt is aangewezen

-       de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt

-       de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan behartigen

-       familieleden van inmiddels overleden patiënten.

Eerst samen een oplossing zoeken
Uitgangspunt is dat de klager en de betreffende diëtist altijd eerst trachten samen een oplossing te vinden voordat derden worden ingeschakeld.

Hoe proberen we een klacht of incident samen op te lossen?
We vinden het belangrijk dat klachten en incidenten goed worden geregistreerd en dat de klager en de betreffende diëtist met elkaar over een klacht of incident praten met als doel om tot elkaar te komen en te leren.

Bij Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht zien we dat als volgt.

1. Een klacht is een recht en een klager is daarom niet lastig.

2.De klager kan een klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken, bij voorkeur rechtstreeks bij debetreffende diëtist. Als de klacht op andere wijze binnen komt wordt de betreffende diëtist daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

3. Elke klacht wordt door de betreffende diëtist geregistreerd in het incidentenregistervan Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht. De diëtist stemt met de klager af of de klacht juist is geformuleerd.

4. Aan een klacht kan een klachtenformulier worden gekoppeld, bijvoorbeeld als de klager een afschrift wil van de registratie van de klacht of als er meer informatie moet worden vastgelegd dan in het incidentenregister kan worden opgenomen.

5. Elke klacht wordt intern besproken in de analysegroep van Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht. Het doel van de analysegroep is om leermomenten te vinden en waar mogelijk verbeteringen te bewerkstellingen.

6. Mocht de analysegroep het nodig vinden om de klacht met derden te bespreken dan krijgt de klager daarover informatie voordat derden worden geïnformeerd over de klacht.

7.De diëtist zoekt binnen 2 weken contact met de klager om de klacht te bespreken. Het streven is het ongenoegen weg te nemen door de cliënt zo veel als mogelijk tegemoet te komen.

8. Als de klager van mening is dat er voldoende gehoor is gegeven aan de klacht dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

9.Als het niet mogelijk is om het ongenoegen direct weg te nemen dat informeert de betreffende diëtist de klager binnen 10 werkdagen schriftelijk.

10.Als de klager geen genoegen neemt met de afhandeling van een klacht dan wordt de klager doorverwezen naar het “klachtenloket paramedici”(http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx).

11. Praktijk voor voedings- en dieetadvies Evenwicht verleent volledige medewerking aan de afhandeling van een klacht door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en legt zich neer bij de uitspraak de geschillencommissie.